Milí návštevníci,

predstavujeme vám nový projekt informačného webportálu pre pacientov s diagnózou diabetes mellitus prepacientov.sk. Cukrovka je závažné civilizačné ochorenie. Z celosvetového hľadiska môžeme v súčasnosti hovoriť už o pandémii diabetu. Pre každého diabetika sú nevyhnutné informácie o liečebných postupoch, o napredovaní lekárskej vedy v boji s diabetom, ale aj o prevencii možných komplikácií. Nevyhnutným predpokladom úspešnej liečby je aj zdravý životný štýl. Na tejto webstránke budeme oslovovať špičkových odborníkov z oblasti diabetológie, predovšetým lekárov-diabetológov a diétne sestry, aby sme spoločne s vami vnikli do problémov, ktoré pacientov trápia najviac. Kompenzovaný diabetes je zárukou zdravia. Pre každého pacienta s akoukoľvek diagnózou sa dosiahnutie zdravia stáva súčasne aj jeho osobným šťastím. Podstúpená námaha a sila vôle v prekonávaní všetkých negatív choroby za to rozhodne stojí. Naša vďaka patrí všetkým prispievateľom, diabetológom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí nám tento portál pomohli vytvoriť.