Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu hneď od začiatku ochorenia

Cieľom liečby cukrovky je odstránenie jej príznakov, zabránenie vzniku náhlych komplikácií a neskorých následkov, predĺženie života a zlepšenie jeho kvality. Účinná kontrola cukrovky sa spája s dlhším životom bez komplikácií cukrovky.

Pacient je jedinečná bytosť, preto prístup lekára k pacientovi má byť citlivý a vnímavý. Pre lekára nie je len „súborom“ subjektívnych ťažkostí, objektívnych príznakov, narušených funkcií poškodených orgánov a zmenených emócií. Pri stanovovaní cieľov kontroly cukrovky je teda rozhodujúci individualizovaný prístup, ktorý sa skladá z jednotlivých častí akými sú: zhodnotenie celkového klinického stavu chorého, sprievodných ochorení, určenie individuálnych liečebných cieľov a vhodný výber liečby pri rešpektovaní osobnosti pacienta.

Cukrovka má priaznivé vyhliadky v tom, že jej úspešné liečenie vieme ovplyvniť svojim životom. Spoločným cieľom diabetológov a pacientov je dosahovať optimálne hodnoty, pretože na zdraví záleží.

Príznaky cukrovky svedčia o nedobre kontrolovanej cukrovke, alebo ide o príznaky rýchleho zhoršenia kontroly cukrovky. Dôvodom vzniku príznakov sú vysoké hodnoty cukru a niekedy aj ketolátok v krvi. Odborný názov je dekompenzácia cukrovky. Ak má pacient uvedené príznaky, mal by urýchlene navštíviť svojho ošetrujúceho diabetológa.

Príznaky dekompenzácie cukrovky:

  • pociťovanie slabosti alebo rýchlej únavy
  • zvýšené a časté močenie (viac ako 2 – 4x cez noc)
  • pocit smädu, sucho v ústach
  • infekcie v močových cestách
  • nehojace sa hnisavé infekcie na koži
  • svrbenie v oblasti pohlavných orgánov, pod kožnými záhybmi
  • dych cítiť po acetóne, alebo po vôni ovocia.

Hlavnou príčinou vzniku a rozvoja neskorých komplikácií je dlhodobo nesprávne  liečenie cukrovky, teda trvale zvýšená hodnota cukru v krvi.

 Neskoré komplikácie sú spôsobené:

  • poškodením veľkých ciev (cievy srdca a na končatinách, najmä dolných),
  • poškodením malých ciev a nervov (poškodenie nervového tkaniva, poškodenie očí a obličiek),
  • diabetická noha je infekcia, vred a/alebo poškodenie hlbokých tkanív nižšie od členka, teda chodidla.

Rozvoju diabetickej nohy predchádza poškodenie nervového tkaniva a nedokrvenie na dolných končatinách.

 Následkom je lepšie predchádzať,  ako ich liečiť.

 Vytvorené zmeny na orgánoch v dôsledku  cukrovky sa ťažko sa odstraňujú. Príkladom sú zmeny na cievach. Pri neporušenej výstelke ciev je cieva pružná.

Cukor v krvi a zvýšené hodnoty tukov v krvi (LDL cholesterol) sú ako hrdza v potrubí. Zužujú cievy, ktoré sú menej pružné, vznikajú  príznaky z nedostatočného zásobenia orgánov kyslíkom.

Hmota vo vnútri cievy sa môže aj uvoľniť, alebo porušiť, čím ľahko vznikne uzáver cievy – infarkt, napríklad infarkt srdcového svalu alebo mŕtvica. Je dôležité dosahovať optimálnu kontrolu cukrovky hneď od začiatku ochorenia. Nikdy však nie je neskoro  začať. V súčasnosti máme vedecké dôkazy o tom, že pre prognózu pacientka je veľmi dôležitých prvých desať rokov liečby cukrovky. Nazýva sa to aj efekt „pamäte glukózy“. Hodnoty cukru, tukov a krvného tlaku v hodnotách blízko zdravým jedincom významne spomaľujú poškodenie orgánov, akými sú obličky, oči, nervové tkanivo, ale aj cievy na srdci alebo na dolných končatinách. Preto na začiatku ochorenia sú ciele kontroly prísnejšie ako v neskoršom období. Ani hodnoty cukru v krvi nesmú príliš kolísať. Vysoké, a potom príliš nízke hodnoty vyvolávajú v organizme stres, ktorý spôsobuje vyplavovanie hormónov, ktoré sťažujú nastavenie na optimálne hodnoty, pričom sa ľahšie vytvárajú agresívne častice, ktoré ľahko poškodzujú bunky v tele.

optimalna kontrola od zaciatku ochorenia

Pridaj komentár

Klikni sem pre pridanie komentára