Inzulínové prípravky

Inzulín je bielkovinový hormón. Podobne, ako každá bielkovina, sa rozkladá v tráviacom trakte. Z tohto dôvodu je nutné podávať inzulín parenterálnou cestou, pričom bežným spôsobom sú subkutánne injekcie.

Inzulín môžeme rozdeliť podľa doby účinku, biologického zdroja, stupňa čistoty a koncentrácie.

Doba účinku je najdôležitejšia vlastnosť inzulínového preparátu. Od roku 1999 začali naši zdravotníci používať jednotnú koncentráciu inzulínu s koncentráciou 100 m.j./ml. Túto zmenu podporili viaceré dôležité zdravotnícke organizácie, vrátane Medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

  • INZULÍN – HM R rýchlo účinkujúci inzulín, začína účinkovať o pol hodiny – maximálny účinok dosahuje medzi druhou až štvrtou hodinou po podaní. Účinok doznieva po šiestich až ôsmich hodinách. Inzulín HM R je možné miešať v jednej striekačke s inzulínom HM-NPH.
  • INZULÍN – HM NPH je dlhodobo účinkujúci inzulín. Viaže sa na zásaditú bielkovinu protamín, s ktorou vytvára komplex označovaný ako izophan, čiže NPH (neutral protamin hagedom) inzulín. Účinok prípravku inzulín HM NPH po podkožnom podaní nastupuje o jednu až dve hodiny. Maximum účinku dosahuje medzi 4-10 hodinou po podaní, doznieva po 16-20 hodinách, najneskôr do 24 hodín.
  • INZULÍN – HM MIX 30 má takzvaný dvojfázový (bifázový) charakter. 30% inzulínu je vo forme vodného roztoku (krátko účinkujúci). 70% je vo forme suspenzie so zásaditou bielkovinou (NPH-inzulín). Účinok po podkožnom podaní sa začína približne o 0,5 hodiny, maximum účinku dosahuje medzi 2-4 hodinami a doznieva po 6-8 hodinách. Účinok izophan suspenzie (NPH) nastupuje približne o 1-2 hodiny, maximum účinku dosahuje medzi 4.-10. hodinou po podaní a doznieva po 16-20, najneskôr po 24 hodinách.
  • HUMALOG – NOVORAPID – APIDRA – Inzulín so zmenenou molekulou (analóg inzulínu). Účinkuje rýchlejšie a kratšie ako rýchlo účinkujúce inzulíny. Ide o preparát, ktorý začína účinkovať do 5 minút od podania. Jeho efekt sa viac podobá účinku inzulínu vlastných beta buniek. Humalog, Novorapid, Apidra treba pichať tesne pred jedlom, alebo až po ňom. Po jedle glykémia vystúpi menej a netreba sa dojedať. Umožňuje diabetikom lepšie a ľahšie zvládnuť aj pomerne veľké výkyvy v dennom režime, čím poskytuje motivovaným a dobre vyškoleným klientom viac slobody v pracovných a spoločenských aktivitách.
  • ACTRAPID – HM, HUMULIN R, INSUMAN RAPID je rýchlo účinkujúci inzulín, ktorý nastupuje po polhodine od podania. Maximálny efekt dosahuje po 1-3 hodinách. Účinok trvá do ôsmich hodín od podkožného podania. Inzulín ACTRAPID – HM odpovedá svojím zložením a účinkom inzulínu HM R.
  • INSULATARD – HM je stredne dlho účinkujúcim inzulínom a svojim účinkom zodpovedá inzulínu HM NPH. Nástup účinku je o 1,5 hodiny od podania, maximálny efekt účinku nastáva po 4-12 hodinách a účinok trvá do 24 hodín od podkožného podania.
  • LANTUS a LEVEMIR sú inzulínové anológy, ktoré pôsobia dlhodobo a účinkujú tak, že glykémiu udržiavajú vo vyrovnaných hodnotách bez nadmerných výkyvov.