Krst audioknihy DIA šlabikár 2

Združenie rodičov a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu pokrstili 17. februára 2017 v Levoči ďalšiu významnú časť projektu Dia šlabikár − audioknihu Dia šlabikár 2.

Projekt Dia šlabikár je na Slovensku jedinečný svojho druhu. Predstavuje súbor aktivít, ktoré prinášajú osoh nielen detskému diabetikovi, ale aj jeho rodine a spoločnosti. Projekt odštartoval v roku 2013 knihou Dia šlabikár, ktorá je napísaná zrozumiteľnou formou pre všetkých čitateľov. Bola doplnená verziou pre čítačky alebo smartfóny a edukačnou prezentáciou, ktorou môžu detskí diabetici informovať svoju rodinu, učiteľov a okolie. V lete 2016 Združenie s podporou partnerov pokrstilo aj doplnenú a rozpracovanú verziu knihy Dia šlabikár 2. Autor šlabikára Ing. Peter Herceg prezrádza jej výnimočnosť: „Chceme, aby sa kniha Dia šlabikár 2 dostala bezplatne do rúk každému novému detskému diabetikovi, ktorý v najbližších rokoch ochorie a prejaví o ňu záujem. Prioritne je projekt určený pre 1 200 až 1 500 rodín s deťmi, ktoré sa možno ešte ani nenarodili a netušia, že aj ich raz môže trápiť diabetes mellitus 1. typu.“

Kniha je nie voľne predajná. Záujemcovia si ju môžu bezplatne stiahnuť do mobilov, čítačiek alebo si ju vytlačia. Tlačená verzia Dia šlabikára 2 je k dispozícii vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Autor projektu verí, že uvedenie audioknihy napomôže všetkým, ktorí si ju nemôže prečítať. Združeniu Spišiačik sa podarilo nájsť spôsob, ako pomôcť slabozrakým a nevidiacim, ktorí sú, žiaľ, často aj diabetikmi.

 

Autor:

Zuzana Hercegová, združenie Spišiačik, www.spisiacik.sk