Na čo má nárok diabetik?

Akútne, ako aj chronické komplikácie cukrovky posúvajú život diabetikov do inej roviny, v porovnaní so životom zdravých ľudí. Existuje však množstvo kompenzačných pomôcok, na ktoré majú pacienti s diabetom nárok. Vzhľadom k tomu, že sa nás často pýtate práve na tieto otázky, opätovne vám prinášame prehľad zdravotníckych pomôcok, ktoré vám uľahčia život s cukrovkou, znížia riziko rozvoja komplikácií a pomôžu vám žiť plnohodnotne s týmto chronickým ochorením.

Zo skúseností vieme, že pacientom veľakrát chýbajú informácie na aké kompenzačné pomôcky majú so svojou diagnózou nárok. Často sa stáva sa, že aj diabetik, ktorý trpí cukrovkou roky nevie, na aké pomôcky má nárok, pretože ho o tom nikto neinformoval.

info2img1

FOTO: Archív Mgr. Jany Vaňugovej

Len na lekársky poukaz

Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov predpisuje diabetológ na lekársky poukaz, ktorý je platný 30 dní odo dňa vystavenia. Kategorizácia zdravotníckych pomôcok rozlišuje konvenčnú a intenzifikovanú inzulínovú liečbu.

Konvenčná liečba predstavuje aplikáciu inzulínu jeden až dvakrát denne. Intenzifikovaný  inzulínový režim  je podávanie inzulínu tri a viackrát denne, alebo podávanie inzulínu inzulínovou pumpou.

Pre diabetikov liečených perorálnymi antidiabetikami zdravotná poisťovňa uhrádza:

 • 1x za 4 mesiace testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom  50 kusov.
 • Ročne 100 ks  lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi.
 • 1x za 3 mesiace  testovacie prúžky na stanovenie glukózy, ketolátok a iných látok v moči 50 ks.

Pre diabetikov liečených intenzifikovanou inzulínovou liečbou uhrádza zdravotná poisťovňa nasledovné pomôcky:

 • 1x za 5 rokov glukometer bez hlasového výstupu.
 • 1x za 5 rokov glukometer s hlasovým výstupom pri nekvalifikovanej strate videnia na obe oči a neschopnosti manipulácie s glukometrom bez hlasového výstupu.
 • 1x za 5 rokov lancetové pero na odber kapilárnej krvi.
 • 1x za 5 rokov kontrolný roztok glukózy ku glukometru.
 • 1x za 4 roky inzulínová pumpa s príslušenstvom po overení a schválení revíznym lekárom
 • glukózový senzor 4 ks počas gravidity pre tehotné diabetičky s diabetom 1. typu.
 • 1x za mesiac testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom v počte 75 ks.
 • 1x za mesiac testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom počas gravidity v počte 100 ks.
 • 1x za mesiac testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketolátok v moči v počte 50 ks.
 • 1x za 2 mesiace gázové tampóny napustené alkoholom v počte 100 ks.
 • 1x za 1 rok ihly k inzulínovým perám v počte 300 ks.
 • 1x za 1 rok striekačky so zatavenou ihlou v počte 1200 ks.
 • 1x za 1 rok lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi v počte 200 ks.
 • 1x za 1 rok infúzne sety k inzulínovej pumpe v počte 120 ks.
 • 1x za 3 roky inzulínové perá v počte 2 kusy.
 • 1x za 1rok pre diabetikov so známkami diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa 1 pár sériovo vyrábanej ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou.
 • 1 kus testovacej náplaste Neurotest pre včasnú diagnostiku periférnej autonómnej neuropatie jednorázovo a v prípade negatívneho testu neuropatie 1 kus za rok.

Pre diabetikov liečených konvenčnou inzulínovou liečbou zdravotná poisťovňa uhrádza:

 • 1x za 5 rokov glukometer bez hlasového výstupu.
 • 1x za 5 rokov glukometer s hlasovým výstupom pri nekvalifikovanej strate videnia na obe oči a neschopnosti manipulácie s glukometrom bez hlasového výstupu.
 • 1x za 5 rokov lancetové pero na odber kapilárnej krvi.
 • 1x za 5 rokov kontrolný roztok glukózy ku glukometru.
 • 1x za 2 mesiace testovacie prúžky na stanovenie glykémie glukometrom v počte 50 ks.
 • 1x za 2 mesiace testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketolátok v moči v počte 50 ks.
 • 1x za 3 mesiace gázové sterilné tampóny napustené alkoholom v počte 100 ks.
 • 1x za 1 rok ihly k inzulínovým perám v počte 200 ks.
 • 1x za 1 rok striekačky so zatavenou ihlou  v počte 800 ks.
 • 1x za 1 rok lancety pre lancetové pero na odber kapilárnej krvi v počte 100 ks.
 • 1x za 1rok pre diabetikov so známkami diabetickej nohy uhrádza zdravotná poisťovňa 1 pár sériovo vyrábanej ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou.
 • 1 kus testovacej náplaste Neurotest pre včasnú diagnostiku periférnej autonómnej neuropatie jednorázovo a v prípade negatívneho testu neuropatie 1 kus za rok.

Novinka od 1.10. 2016 týkajúca sa pacientov liečených inzulínovou pumpou:

Glukózový senzor– senzor pre kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy z medzibunkovej tekutiny- senzor je zavedený v podkoží a 7 dní monitoruje hladinu glukózy u pacientka diabetika, pričom graf nameraných hodnôt glukózy je viditeľný na monitore inzulínovej pumpy

40x kusov za graviditu- počet týždňov do ukončenia tehotenstva u diabetičiek 1. Typu liečených inzulínovou pumpou ktorá má funkciu LGS-LOW GLUKOSE SUSPEND, schopnosť zastavenia pri nameraní nízkej hladiny glukózy, alebo PLGM- PREFICTIVE LOW GLUCOSE MANAGEMENT- schopnosť pumpy zastaviť výdaj inzulínu už pri poklese glukózy a riziku vzniku hypoglykémie a obnoviť výdaj inzulínu až po výstupe glykémie nad rizikovú hranicu

26x za rok u detí do 18 rokov veku (vrátane), ktoré sú na liečbe inzulínovej pumpe, ktorá má funkciu LGS-LOW GLUKOSE SUSPEND, schopnosť zastavenia pri nameraní nízkej hladiny glukózy

26x za rok u pacientov so syndrómom neuvedomovania si hypoglykémií a  vysokým, kardiovaskulárnym rizikom, ktorí sú indikovaní na liečbu pumpou s funkciou LGS, alebo PLGM- PREFICTIVE LOW GLUCOSE MANAGEMENT- schopnosť pumpy zataviť výdaj inzulínu už pri poklese glukózy a riziku vzniku hypoglykémie

Pomôcky na prenos dát medzi senzorom a inzulínovou pumpou- jedná sa o systém, ktorý prenáša dáta namerané senzorom do inzulínovej pumpy

1x kus počas gravidity u diabetičiek 1.typu liečených  inzulínovou pumpou s funciou LGS, alebo PLGS

1x za 4 roky u detí do 18 rokov veku (vrátane) s diabetom 1. Typu na liečbe inzulínovou pumpou, ktorá má funkciu LGS, alebo PLGM

Žiadosť o nadlimit

Pokiaľ pacientovi limit hradených zdravotníckych pomôcok nestačí (napr. testovacie prúžky do glukometrov), obráťte sa na svojho diabetológa. Ten môže požiadať zdravotnú poisťovňu o úhradu nadlimitného množstva. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom formulára konkrétnej zdravotnej poisťovne s udaním odôvodnenia, prečo žiadate navýšenie množstva zdravotníckej pomôcky. Poisťovne sú od dátumu prijatia povinné rozhodnúť o žiadosti do 30 dní.

Zistením ochorenia sa život diabetika nekončí, iba sa čiastočne zmení.  Aj pacient s diabetom môže viesť plnohodnotný život. Je však dôležité, aby ste si uvedomili, že váš život bude kvalitný len vtedy, ak budú v súlade faktory, ktorými sú aplikácia inzulínu alebo užívanie perorálnych antidiabetík, pohyb a stravovanie. Súčasné možnosti liečby diabetu prispôsobila lekárska veda moderným podmienkam života. Pomôcky, ktoré pacienti s diabetom používajú, výrazne redukujú možnosť vzniku skorých aj neskorých komplikácií. Dobré glykémie kompenzovaného diabetika sú zárukou kvalitného života bez výrazných obmedzení, a preto je nutné, aby pacienti okrem dodržiavania správnej životosprávy aj pravidelne užívali lieky.

komentár

Klikni sem pre pridanie komentára