Príčiny vzniku DM 1. typu

  • genetická predispozícia
  • autoimunitný proces, jeho vplyvom pankreas poškodí vlastné bunky

Ochorenie je podmienené imunologicky, má rýchly dramatický začiatok prejavujúci sa zvýšeným smädom, močením a rôzne rýchlym rozvratom vnútorného prostredia.Pri tomto type ochorenia dochádza k deštrukcii beta buniek Langerhansových ostrovčekov. Podstatou tohto ochorenia je aktivácia imunitného systému proti vlastným beta bunkám pankreasu.

Diabetes I. typu sa najčastejšie vyskytuje u detí a mladých ľudí. Môže sa však objaviť v každom veku. So zreteľom na závislosť od liečby inzulínu sa pri tomto type cukrovky používa označenie diabetes mellitus závislý od inzulínu (IDDM).

b-bunky v pankrease sú všetky poškodené a prestávajú vyrábať inzulín. Len na začiatku môže nastať fáza takzvanej postiniciálnej remisie, kedy pretrváva malá zbytková sekrécia vlastného inzulínu. V etiológii poškodenia b-buniek sa zjavujú nasledujúce príčiny:

  1. genetická predispozícia
  2. predisponujúce faktory neurčitého typu
  3. progresívna autonómna deštrukcia pankreatických b-buniek

Bez prítomnosti inzulínu v bunkách, bunky nemôžu využiť glukózu, chemicky ju spaľovať a následne z nej získať energiu. Hladina glukózy sa zvyšuje. Telo sa chce nadbytočnej glukózy zbaviť tak, že ju prepustí do moču. Tento stav nastane vtedy, keď glykémia stúpne nad hodnotu, ktorú označujeme ako obličkový prah pre glukózu. U každého človeka je hodnota pre obličkový prah individuálna, v globále sa však pohybuje v rozmedzí nad 10 mmol/l. Správne rozoznať túto hodnotu sa diabetici učia v edukačnom kurze. Po prekročení tohto prahu sa objavuje cukor v moči. Glukóza, ktorá odchádza močom, strháva so sebou aj veľké množstvo vody a človek začína nadmerne močiť. Tento stav nazývame polyúria. Veľká strata vody vyvolá veľký smäd – polydipsiu. Aj keď je v krvi prítomná glukóza v nadmernej miere, organizmus ju nevie využiť a hľadá náhradné zdroje. Začína odbúravať tuky a bielkoviny, čím dochádza k strate a chátraniu svalového a tukového tkaniva. Postihnutý tak výrazne chudne, hoci energetický príjem je rovnaký, alebo aj väčší ako pred vypuknutím ochorenia.

Pri spaľovaní tukov vznikajú ketolátky. Najznámejší je acetón, ktorý sa objaví v moči. Tento stav sa nazýva ketoacidóza. Pri ketoacidóze sa objaví vracanie, čo znamená pre organizmus ďalšiu stratu tekutín. Hromadenie ketolátok spoločne s odvodnením organizmu môže viesť ku vzniku ketoacidotickej kómy.

Základnou podmienkou prežitia pacienta je podanie exogénneho inzulínu.

Pridaj komentár

Klikni sem pre pridanie komentára