Príčiny vzniku DM 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu je podmienený nerovnováhou medzi produkciou inzulínu v B-bunkách pankreasu a účinkom inzulínu v cieľových tkanivách (svalové, tukové, pečeňové tkanivo). V dôsledku necitlivosti tkanív na inzulín (inzulínovej rezistencii) dochádza k nedostatočnému účinku inzulínu. Organizmus sa snaží prekonať túto necitlivosť tkanív tým, že dochádza k zvýšenej produkcii inzulínu B–bunkami pankreasu (kompenzačná hyperinzulinémia). Táto kompenzačná hyperinzulinémia spočiatku prekonáva vplyv necitlivosti tkanív na inzulín (inzulínovú rezistenciu) a udržuje normálne hladiny krvného cukru. KeďB–bunky pankreasu nedokážu dlhodobo produkovať zvýšené množstvá inzulínu, dochádza k ich postupnému zlyhaniu. Hladina inzulínu v krvnej plazme začína klesať, čo vedie k zvýšeným hodnotám krvného cukru (hyperglykémii) a klinickej manifestácii cukrovky 2. typu.

Diabetes mellitus 2. typu je typické civilizačné ochorenie. Musíme mať pre ňu určité dedičné (genetické) dispozície, ale tie má možno tretina populácie a nie všetci ochorejú. Aby však vznikla cukrovka 2. typu dôležitú úlohu hrajú faktory vonkajšieho prostredia. Najdôležitejším vonkajším faktorom je nadváha a obezita, ktorú má 60-90% týchto pacientov. Vo väčšine prípadov sa objavenie cukrovky 2. typu viaže na prírastok hmotnosti v určitom životnom období. Čiže faktory vonkajšieho prostredia (obezita, nízka fyzická aktivita, príjem veľkého množstva vysoko kalorickej stravy nevhodného zloženia, stres) umožňujú, aby sa dedičná vloha prejavila a došlo k vzniku cukrovky.

Tento typ cukrovky sa začína väčšinou po 40. roku života, avšak v posledných rokoch sa táto hranica posúva aj do mladších vekových skupín. Cukrovka 2. typu je často sprevádzaná niektorými inými ochoreniami napr. poruchami v hladinách krvných tukov (dyslipoproteinémiami), vysokým krvným tlakom (artériovou hypertenziou), prítomnosťou už malého množstva bielkovín v moči (mikroalbuminúriou), zvýšenou tendenciou k tvorbe krvných zrazenín (protrombotický stav a iné). Súbežný výskyt týchto ochorení sa označuje ako metabolický syndróm. Tento syndróm je spojený so zvýšeným rizikom vzniku a rozvoja aterosklerózy (kôrnatenia ciev) a jej komplikácií.

Pridaj komentár

Klikni sem pre pridanie komentára