S láskou pre diabetické deti

Naše malé edukátorky Nitrianskeho centra dobrovoľníkov z „dia“ škôlky v Nitre Karinka, Klárka a Sárka oslavovali už 6. narodeniny. Dievčatkám želáme všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia a lásky!

K oslave detí s diabetom patrí bez výčitiek narodeninová torta. Rozhodne však nie hocijaká − každé obľúbené jedlo sa dá pripraviť v zdravej podobe. Najdôležitejšie je, aby primeranú porciu započítanú do stravovacieho plánu, pokrylo primerané množstvo účinkujúceho inzulínu. U všetkých ostatných „neinzulínových dvojkárov“ (napr. 60 – ročných) je dôležité rešpektovanie základnej energetickej rovnováhy, podľa ktorej sa príjem musí rovnať výdaju. V praxi to znamená absolvovať minimálne polhodinovú prechádzku denne. Zodpovedný oslávenec vie, že nemôže zjesť celú tortu (ani tú najzdravšiu) sám, alebo namiesto obeda. Perfektná mamička Monika starostlivo dozerá na správnu úpravu životosprávy celej rodiny. Varí a pečie s láskou z kvalitných potravín, pričom nepoužíva cukor ani bielu múku a jej dobroty chutia všetkým. Na slávnostné príležitosti vždy bez obáv upečie aj pre svoju Karinku narodeninovú tortu. Fantastická, mandľová pochúťka s tvarohom a ovocím patrí medzi zdravé, biologicky hodnotné alternatívy, pričom celá torta obsahuje menej ako 10 sacharidových jednotiek. Sacharidy nie sú nepriatelia. Diabetik ich však musí mať pod kontrolou.

Vďaka úžasným rodičom, trpezlivým maminám, ale aj pani učiteľkám a zdravotným sestričkám, ktoré sa starajú o deti v jedinej „dia“ materskej škôlke v Nitre, majú tieto milé deti rovnako radostné a krásne detstvo ako ich vrstovníci. Ďakujeme!

 

Autor:
Mgr. KlauDIA Šugrová,
LF UPJŠ, Ústav psychológie zdravia