Srdce na dlani

Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD), ktoré zastrešuje Poradenstvo KlauDIA s edukačnou hliadkou v spolupráci s mestom Nitra, už šiesty rok odovzdávalo ocenenia dobrovoľníkom na slávnostnom podujatí Srdce na dlani. Z takmer 50-tich nominantov v siedmich kategóriách prevzala ďakovný list od primátora za pomoc pri organizovaní dobrovoľníckych edukačných podujatí pre ľudí s diabetom MUDr. Katka Porubská. V kategórii do 18-tich rokov si srdiečko odniesla deviatačka na ZŠ Benkova v Nitre, 16 ročná Annamária Fölkelová − členka edukačnej hliadky. Aninka je naša „najperfektnejšia dia animátorka“ detí počas edukačných akcií a asistentka pri besedách o zdravej životospráve v základných školách. Obom zlatým dievčatám blahoželáme a ďakujeme za pomoc!

V súčasnosti pribúda diabetických detí, a keďže v Nitre nemáme diabetológa, pomáhame si s rodinami ako komunita zastrešená odborníkmi. Diabetikom Aninka organizuje v školách besedy o životospráve. Osvetu šírime nielen v Nitre, ale i v rámci celého Slovenska. To čo dospelí pri úprave životosprávy považujú za neuskutočniteľné, deti hravo ukážu ako sa to dá zvládnuť.

 

Autor:

Mgr. KlauDIA Šugrová,
LF UPJŠ, Ústav psychológie zdravia